рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:Шановні колеги! Фотографії на китайську виставку-конкурс, присвячену коням, прохання надсилати на photospilka@ukr.net
О Союзе / Прием в Союз
Прийнято на ХVІ Пленумі правління СФХУ 09 .I.1998 р.
Затверджено на ІІ-му з'їзді СФХУ 27.XII.1998 р.
Доповнення на ХХІІ Пленумі правління НСФХУ 16.VІ.2005 р.
Прийнято на XXIII Пленумі Правління НСФХУ 20.XI.2006 р.
Затверджено на ІІІ-му з'їзді НСФХУ 21.XI.2005 р.
Прийнято на XXVIII Пленумі Правління НСФХУ 12.XІI.2009 р.
Прийнято на XXIX Пленумі Правління НСФХУ 04.VI.2010 р.
Прийнято на XXXІІ Пленумі Правління НСФХУ 23.ХI.2011 р.
Зі змінами  на ХХХV Пленумі Правління НСФХУ 06.06.2013 р.

 


ПОЛОЖЕННЯ
про прийом у члени Національної спілки фотохудожників України
та виключення з членів НСФХУ

Членами НСФХУ можуть стати повнолітні громадяни України, іноземні громадяни - фотографи та інші фахівці в галузях художньої, репортажної, рекламної та прикладної фотографії, які досягли високого професійного рівня і зробили значний внесок у розвиток фотомистецтва, визнають Статут НСФХУ і беруть особисту участь у діяльності НСФХУ. 

Кандидат на вступ до Спілки може подати заяву на прийом у якості асоційованого члена.

Асоційоване членство передбачає наступне:
- вступ до Національної спілки фотохудожників України в якості асоційованого члена (без права голосу) на зальних підставах згідно положення про прийом у члени НСФХУ та виключення з членів НСФХУ», яке затверджується Правлінням Спілки; «Про перехід дійсних членів НСФХУ в статус асоційованих (без права голосу) на підставі їхніх звернень у формі письмової заяви до територіальних осередків за фактом членства і подальшим затвердженням пленумом Правління;
- асоційовані члени сплачують вступний і щорічні внески на загальних підставах;
- відсутність або присутність асоційованого члена на зборах територіальних осередків спілки не впливає на кворум.
– за асоційованими членами Спілки зберігається право участі в будь-яких заходах Спілки.

Прийом у члени НСФХУ здійснює на загальних зборах місцевої (обласної, міської, АР Крим) організації Спілки, яка створена згідно зі Статутом. Кожен вступаючий подає до правління місцевої організації наступні документи:

- письмову заяву з повною домашньою адресою та телефонами (службовим і домашнім);
- творчу біографію, де вказує: число, місяць, рік народження, а також дані про освіту, фах, місце роботи, посаду, з якого року займається фотографією. Навести кілька основних прикладів творчої участі (виставки, конкурси, публікації в пресі та інше, що необхідно підтвердити документально, а також підтвердження про одержані нагороди і відзнаки за творчу діяльність);
- три особистих фотокартки розміром 3х4 см (сучасні, кольорові) з обов'язковим вказанням на звороті кожної з них: прізвища, ініціалів, назви області чи міста;
- три рекомендації від членів НСФХУ (до Приймальної комісії НСФХУ не подається).

Крім того:
- фотохудожники подають 10-15 творчих робіт виставкового формату або в оригінальній виставковій техниці. На  звороті необхідно вказати: назву роботи, ім'я та прізвище автора, місце проживання;
- ті, хто займається екранною фотографією, подають 15-20 слайдів;
- інші спеціалісти подають публікації чи видані науково-теоретичні праці, художньо-рекламні видання, що дозволяють оцінити рівень їхньої майстерності;
- одночасно з роботами подаються їхні файли (до 300 Кб, формат jpg);
- посилання на свій акаунт на сайті Спілки;
- та надати посилання на інші згадування творчої діяльності кандидата в Інтернеті.

Критеріями оцінки творчого рівня кандидата до вступу можуть бути:

- персональна виставка у кількості 25 робіт чи добірка фотографій 10-15 творчих робіт виставкового формату або в оригінальній виставковій техниці;
- документи, що підтверджують участь у всеукраїнських, колишніх всесоюзних чи міжнародних виставках та фотосалонах;
- публікації в спеціалізованих періодичних або окремих фотомистецьких виданнях, присвячених даному кандидату;
- роботи теоретичного та навчально-методичного змісту, які становлять певний внесок у вивчення та вдосконалення фотографічного мистецтва, фототехніки, історії фотографії.

Місцеві організації заводять на кожного вступаючого особисту справу, де зосереджені всі вищезазначені матеріали з переліком усіх поданих документів.
Розгляд поданих матеріалів і оцінка творчого рівня вступаючого проводиться правлінням чи художньою радою місцевої організації, а потім виноситься на загальні збори членів місцевої організації.

Таємним голосуванням на загальних зборах місцевої організації проводиться прийом вступаючих. При схвальному рішенні претендент стає кандидатом в члени НСФХУ і перебуває в цьому статусі протягом не менше 6 місяців, але не більше одного року. Рішення приймається більшістю голосів у присутності 2/3 загальної кількості членів організації.

Після шестимісячного кандидатського стажу особова справа кандидата до вступу повторно розглядається на зборах місцевої організації. Результати голосування фіксуються у протоколі зборів і у випадку схвального рішення вказується: рекомендувати Приймальній комісії затвердити кандидата членом НСФХУ.

Копія протоколу зборів місцевої організації, де вирішувалося питання прийому, має бути у кожній особовій справі вступаючих з обов'язковими двома підписами (голови організації і секретаря зборів) та печаткою.
Особова справа вступаючого надсилається на адресу секретаріату правління НСФХУ не пізніше, ніж за місяць до чергового Пленуму НСФХУ.

Кожен претендент зобов'язаний до розгляду його кандидатури на зборах місцевої організації приймати участь в заходах НСФХУ (як у творчих так і в громадській роботі) і фотографічному житті свого регіону, активно брати участь в національних і міжнародних фотоконкурсах.

Одночасно голови організацій пересилають електронною поштою чи передають на електронних носіях до НСФХУ файли робіт кандидатів розміром до 300 Кб у форматі jpg чи електронні версії видань або публікацій, а також у електронному вигляді творчі біографій. Після розміщення творчих біографій і робіт кандидатів в окремому розділі сайту НСФХУ члени приймальної комісії коментують роботи кандидатів. Тільки прокоментувавши роботи кожного автора зокрема член приймальної комісії отримує доступ до панелі голосування. Кожен член приймальної комісії може ознайомитися з коментарями інших членів комісії. Комісія з прийому при Правління НСФХУ розглядає на пленумі роботи і особові справи тих кандидатів, які в ході голосування на сайті набрали 1/3 голосів членів Приймальної комісії і виносить протокольне рішення про затвердження або про відхилення окремих кандидатур до вступу в НСФХУ на підставі електронних оцінок членів приймальної комісії та обговорення на Пленумі. Пленум виносить своє позитивне рішення тільки у тому випадку, якщо за кандидата проголосувала більшість членів приймальної комісії.

Після затвердження протоколу Комісії з прийому на Пленумі НСФХУ рекомендовані до вступу стають членами НСФХУ і одержують після сплати вступних внесків членські квитки. Розмір вступного і щорічних членських внесків визначається рішенням Пленуму Правління.

Сума вступного внеску 500 грн. Розподілення вступного внеску  між місцевою та центральною організаціями НСФХУ здійснюється за формулой 200+300 грн. В разі вступу (невступу) кандидата 200 грн будуть залишатися місцевій організації, у разі вступу 300 грн. передаються Секретаріату НСФХУ.

Щорічні членські внески залишаються в місцевих організаціях.

Після затвердження протоколу Комісії інформація про роботу приймальної комісії стає доступною для всіх відвідувачів сайту.
Робота Комісії з прийому проводиться круглорічно в онлайн режимі по мірі завантаження на сайт матеріалів на нових кандидатів до вступу в НСФХУ і двічі на рік під час роботи чергових Пленумів НСФХУ затверджуються результати її роботи.

Тим вступаючим, кому було відмовлено Приймальною комісією в прийомі за недостатнього творчого рівня можуть знову подати документи до вступу, але не раніше, ніж 1 рік після відмови.

ПРИМІТКА: при відсутності хоча б одного з перелічених документів в особовій справі кандидата до вступу або запізненні в термінах подачі документів Комісія з прийому такі справи не розглядає.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ НСФХУ: основні причини виключення з Національної спілки фотохудожників України - втрата зв'язків з організацією, творча бездіяльність, несплата членських внесків (усі перелічені причини - кожна два роки підряд), ігнорування етичних норм поведінки, нанесення матеріальної і моральної шкоди організації.

Виключення з членів НСФХУ проходить на загальних зборах в місцевій організації, де зареєстрований член НСФХУ. Рішення приймаються простою більшістю голосів (при наявності кворуму 50%+1 учасник) і надсилаються в секретаріат правління НСФХУ, а затверджуються на черговому Пленумі правління. Виключення за власним бажанням на Пленумі правління не затверджуються.

Пленуму правління НСФХУ надається право в окремих випадках виключати з членів Спілки без рішення місцевих організацій. Це стосується, в першу чергу, випадків, коли є порушення Статуту НСФХУ, вчинки і дії (поведінка) порушника виходять за рамки місцевого значення і наносять значну матеріальну і моральну шкоду усій організації Національної спілки фотохудожників України.

Колишні члени НСФХУ, виключені за грубі порушення статуту рішенням пленуму чи з'їзду, можуть бути прийняті знову до НСФХУ на загальних підставах не раніше 5 років після виключення. 

Завантажити анкету члена Національної спілки фотохудожників України.
Завантажити  заяву на обробку персональних даних.