рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:20 лютого День Пам'яті Героїв Небесної Сотні!
Главная - Обучение - Практика - Конкурс FEP для молодих авторів до 30 років.
| 22 июня 2017

Конкурс FEP для молодих авторів до 30 років.

Повідомлення членам Асоціації FEP від ​​Джима Лоу, Голови премії FETA

Новий талант - це майбутнє для всіх фотоспортивних асоціацій та навчальних закладів, а що кращий спосіб залучити нових членів та студентів, ніж заохотити їх до вступу до премії FETA?

Після закінчення навчання вони виграють цю престижну нагороду, піднімуть свій профіль і покращують своє резюме, і, як це сталося з попередніми переможцями, вони приносять роботу.

Це також сприяє підвищенню обізнаності про певні фотографічні курси в різних країнах.

Все це, однак, не може бути досягнуто без вашої цінної допомоги та підтримки. Якщо ви знайдете час для оприлюднення цієї нагороди, ми всі будемо переможцями!


Джим Лоу, голова нагороди FETA

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕ КОНКУРС:

FETA призначений для європейських студентів-фотографів та молодих фотографів у віці до 30 років, і проводиться у співпраці з рядом університетів та коледжів по всій Європі з метою визнання високих стандартів створення фотографій, що відбуваються в Європі в останній рік Студенти університету.


Конкурс відкритий для записів з 15 травня і закінчиться 15 вересня 2017 року

FEP-FETA нагороджує вступний внесок складає всього 20 євро / портфоліо, і кожен портфель буде оцінений 3 міжнародними суддями; Відповідь також надається всім учасникам.

Переможець премії "Наступаючий талант" отримає сертифікат під час церемонії вручення премії FETA (ми будемо повідомляти точну дату та місце проведення церемонії пізніше). Всім, хто отримав нагороди, буде запрошено зібрати свою премію, а ФЕП може внести свій внесок у витрати на проїзд.


Переможець та студенти, які отримають заслуги, також отримають безкоштовне подання для кваліфікації QEP, якщо в іншому випадку буде виконано критерії програми QEP (тобто членство в національному асоціації FEP). На розсуд відповідної організації, однорічне вільне членство може бути запропоноване переможцям нагороди та загальному переможцю.

Додаткову інформацію про FETA та повний набір правил можна знайти на веб-сайті FEP на веб-сторінці http://www.europeanphotographers.eu/students 

FEP, Федерація європейських професійних фотографів

Секретаріат: Via Monte Calcara, 13

00060 Кастельнуово ді Порто (Рим), Італія

Secretariat@europeanphotographers.eu

Www.europeanphotographers.eu

Clip_image001 НАСТУПНИЙ ДОСТУП УКРАЇНИ НА ФАЙСБОК, натисніть "Мені подобається"

Http://www.facebook.com/pages/FEP-Federation-of-European-Photographers/196609550358729

І приєднуйтесь до нас у групі FEP: https://www.facebook.com/groups/477532355615042/

+++++++++++++++++++++++

Emerging talent is the future for all photographic associations and educational establishments, and what better way to attract new members and students than by encouraging them to enter the FETA award?

 

 

After their studies are over, winning this prestigious award will raise their profile and enhance their CVs, and, as has happened with previous winners bring in work.

  It also helps raise awareness of particular photographic courses in our different countries.

    All this however, cannot be achieved without your valuable help and backing. If you can find the time to publicise this award we will all be winners!

 Jim Lowe, Chairman of the FETA Award

  

INFORMATION ABOUT THIS COMPETITION:

 

The FETA is aimed for European photographic students and young photographers under the age of 30 and it is held in collaboration with a number of Universities and Colleges throughout Europe, aiming to recognize the high standard of photographic image making, taking place in Europe by final year University students.

 

  The competition is open for entries from May 15th and will close on September 15th, 2017

  

The FEP – FETA award is The entry fee is only 20€/portfolio and each portfolio will be evaluated by 3 international judges; feedback is also given to all participants. 

  

The winner of “The Emerging Talent Award” will receive a certificate during the FETA Award Ceremony (we will communicate the exact date and venue of the ceremony on a later stage). All those who received awards will be invited to collect their prize and FEP may contribute to their travel expenses.

 

 

The winner and the students who will get merits will also win a free submission for the QEP qualification when the criteria of a QEP application is otherwise met (i.e. a membership in a national FEP member association). At the discretion of the organisation concerned, a one year free membership may be offered to Merit award winners and the overall winner.

   

Further information about FETA and a full set of rules can be found on FEP website at:  http://www.europeanphotographers.eu/students  

   

FEP, the Federation of European Professional Photographers 
Secretariat: Via Monte Calcara , 13   

 

 

00060 Castelnuovo di Porto (Rome), Italy   
secretariat@europeanphotographers.eu 

   

www.europeanphotographers.eu   

   

clip_image001 FOLLOW US ON FACEBOOK, CLICK ON “I LIKE” 

 

 

http://www.facebook.com/pages/FEP-Federation-of-European-Photographers/196609550358729 

   

and join us in the FEP GROUP: https://www.facebook.com/groups/477532355615042/ 
  Ваш коментарий будет первым
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.


123