рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:Шановні колеги! Статті, новини, зауваження, просимо відправляти на photospilka_kr@ukr.net
Главная - Новости - Выставки - “ECHOING CHARM • IMAGE RECORD ALONG THE SILK ROAD” виставка китайських та українських фотохудожників на 7 міжнародному фестивалі фотографії у Далі
| 02 сентября 2017

“ECHOING CHARM • IMAGE RECORD ALONG THE SILK ROAD” виставка китайських та українських фотохудожників на 7 міжнародному фестивалі фотографії у Далі

Photography Artist Association China 

National Society of Photo Artists of Ukraine

represent

FOREWORD OF CHINA - UKRAINE PHOTOGRAPHY ART EXHIBITION on Sixth Dali International Photograph Exhibition (DIPE) 

https://youtu.be/zIbKLn2O9Hk

https://youtu.be/OfPg4IrAz_s

In August 2016, Kyiv, Ukraine. In March 2017, Shenyang, China. In June 2017, Kyiv, Ukraine.

As three photography art exhibitions with themes from “Enchanting Orient”, “One Heart in All- Image Record Along Silk Road” to “China in Silk Road” have been successfully released in merely one year, a new era and a new chapter is launched for photography art exchange between China and Ukraine. This exchange bridge built by National Union Artist Photographers of Ukraine and Liaoning Photographers Association connects Asia with Europe, Shenyang with Kyiv, as well as people of the two countries, conveying charm of photographic art and friendship between two sides. Crossing the Dnieper River of Ukraine, leaping over the Northeast Plain of China, this bridge now reaches to t e of Cangshan Mountain, to the shoreside of Erhai Lake. Borrowing east wind from the 25-year diplomatic relations between China and Ukraine, “Echoing Charm - Image Record Along Silk Road” China - Ukraine Photography Art Exhibition comes to its time. And the flower of photography art watered by photographers of the two countries will bloom Ancient City, a transit stop of China's Southern Silk Road. It is the flying bridge of photograph and picture that opens a “new Silk Road” for China’s cultural and artistic exchange. This exhibition features 50 pieces outstanding works shot in Ukraine by 9 Chinese photographers who had twice traveled deep into this country, and 40 pieces of excellent five Ukraine photographers, unfolding a three-dimensional picture scroll through camera lens. These works cover a wide range of subjects, reflecting the humanities and customs of Ukraine from different angles, and telling people what they saw and heard in the “European Granary” by their unique thinking and aesthetic ways. Like a golden tie, these marvelous photos put the hearts of the two countries closer, and perfectly interpret the great vision of “dream chasing in one heart, photographic road hand in hand”. This is cooperation between National Union of Artist Photographers of Ukraine and Liaoning Photographers Association, an in-depth communication between photographers from China and Ukraine, as well as a magnificent event for culture art exchange between two nations. It is believed that through this exhibition, the “Belt and Road” Initiativewill be further promoted, and the arts and people-to-people exchanges and cooperation between China and Ukraine will usher in an all-round, wide-ranging and multi-level development, presenting a special gift to the 25th anniversary of diplomatic ties of these two countries.

 

" ECHOING CHARM • ІМІДЖНИЙ ЗАПОВІДНИК НА ШЕЛКОВИЙ ДОРОЗІ" ПЕРЕДМОВА КИТАЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - ФОТОГРАФІЧНА ВИСТАВКА УКРАЇНИ

У серпні 2016 р. - Київ, Україна. У березні 2017 року, м. Шеньян, Китай. У червні 2017 року, Київ, Україна.

Оскільки три виставки з фотографії з темами з "Чарівного Сходу", "Одне серце у загальнозмістовних записах вздовж Шовкового шляху" до "Китай на Шовковому шляху" були успішно випущені лише за один рік, розпочата нова епоха та нова глава для обміну фотографіями мистецтва між Китаєм та Україною. Цей обмінний міст, збудований Національною спілкою фотохудожників України та Асоціацією фотохудожників Ляонін, з'єднує Азію з Європою, Шеньян з Києвом, а також представники двох країн, передаючи чарівність фотографічного мистецтва та дружбу між двома сторонами. Перетинаючи Дніпровську Україну, перестрибуючи на північно-східну рівнину Китаю, цей міст досягає зараз до гори Каншань, до берега озера Ерхай. Запозичуючи східний вітер з 25-ти річних дипломатичних відносин між Китаєм та Україною, "Час від чарівності - Зображення на шелковому шляху" - це виставка мистецтва фотохудожників "Китай - Україна". І квітка мистецтва фотографії, поливається фотографами двох країн, розквітає Стародавнє місто, транзитну зупинку Південного шовкового шляху Китаю. Це - літаючий міст фотографії та картини, який відкриває "новий Шовковий шлях" для культурного та художнього обміну Китаю. На виставці представлено 50 творів видатних робіт, зроблених в Україні 9 китайськими фотографами, які двічі подорожували глибоко в цю країну, та 40 штук чудових п'яти українських фотографів, які розгортали тривимірну картинку, прокручуючи об'єктив камери. Ці роботи охоплюють широке коло предметів, що відображають гуманітарні та митні звичаї України з різних точок зору, і розповідають людям те, що вони бачили та чули в "Європейській Зернах" за їх унікальними мисленнями та естетичними способами. Подібно до золотого краватку, ці чудові фотографії наближають серця двох країн і прекрасно інтерпретують чудове бачення "мрії, що переслідують в одному серці, фотографічну дорогу рука об руку". Це співробітництво Національної спілки фотохудожників України та Асоціації фотоапаратів Ляонін, поглиблене спілкування фотографів із Китаю та України, а також чудовий захід для культурного обміну мистецтва між двома країнами. Вважається, що завдяки цій виставці буде сприяти подальша ініціатива "Пояс та дорожній рух", а обміни та співпраця між людьми та людьми між Китаєм та Україною будуть започатковані у всебічному, широкомасштабному та багаторівневому розвиток, що представляє особливий подарунок до 25-річчя дипломатичних зв'язків цих двох країн.

 

АВТОРИ:

 

史春

Shi Chun

 

李铁成

Li Tiecheng

 

李杰男

Li Jienan 

 

郝金城 

Hao Jincheng 

 

邹大宁

Zou Daning 

 

崔波

Cui Bo

 

刘孝良

Liu Xiaoliang 

 

黄虹 

Huang Hong

 

Aleksey Plysko

 

Alexey Samoylenko

 

Andrii Rudyi

 

Igor Gnativ

 

Igor Melika

 

Ihor Sytnyk

 

Irina Roik

 

Lubov Kotliar

 

Kostiantyn Bobryshev

 

Maksim Gayduchenko

 

Mykola Strekalovskiy

 

Oleg Zhylin

 

Oleksandr Burtsev

 

Mykola Daniuk

 

Olena Illenko

 

Olexiy Puchkov

 

Petro Stahov

 

Roman Vilenskiy

 

Semen Prosiak

 

Sergiy Neupokoev

 

Tetiana Moskalenko

 

Tina Grach

 

Vasyl Helevachuk

 

Vasyl Pylypiuk

 

Vasyl Semon

 

Victoria Timoshenko

 

Vladimir Lapshin

 

Yakiv Vituk

 

Volodymyr Dubas

 

Yurii Chernevy

 

Oleksandr Syvokobylsky

 

Roman Myhayliuk

 

Taras Perun

 

Oleksandr Syvokobylsky

 

Igor Berejnyi
  Ваш коментарий будет первым
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.