рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:20 лютого День Пам'яті Героїв Небесної Сотні!
Главная - Новости - Выставки - Валерій Лещинський. "Формула кохання" у Будинку художника
| 24 октября 2017

Валерій Лещинський. "Формула кохання" у Будинку художника

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ART-об`єднання «Kievphotos-Hall»
АRT-клуб «Видиво й вино»
28 жовтня, 18:00
Формула кохання / Formula of Love
фотографія / special project / photography / спеціальний проект
Валерій Лещинський/ Valery Leshchynsky
(Ukraine / Україна)
28 жовтня – 04 листопада 2017 , 4 поверх, Центральний Будинок Художника, Січових Стрільців 1-5, Київ

Чи знаємо ми які компоненти складаючись, народжують кохання? Чи то погляд, чи пластика руху, чи дотик, чи тінь, чи може години розмов на всі теми в безкінечному інтернеті? Чи можна скласти формулу яка допоможе усім серцям писати свої щасливі секретні історії? 
Валерій Лещинський досліджує феномени та шукає візії для написання власних формул та власної історії про вічне та про миттєве. Серія фоторобіт, яку зібрано до колекції під назвою 
«Формула кохання» демонструє нам низку образів та сюжетів, в яких автор намагається вловити та спробувати це зафіксувати…

Про автора:
фотограф, киянин, член Національної спілки фотохудожників України та ART-об`єднання «Kievphotos-Hall», в останні роки створив кілька фотопроектів, які з цікавістю сприйняли глядачі і мистецтвознавці. Працює в стилі сучасного цифрового пікторіалізму і фотоімпресіонизму, експерементує в concept & abstraction.

Персональні виставки:
• «Метаморфози Андріївського узвозу», 2012
• «Маленькі Пікторіальні Історії» 2013
• «Простір Свободи», 2014
• «Пам'ять серця», в 2014 році,
• «EXPRESSION», 2015
• «Абстрагування Душі», 2016
• «EXPRESSION II», 2016
• «FаNтаSмаGоRія», 2016
• «Театр Тіней або or the Fear of Touch», 2016
• «See Dreams», 2016
• «Ілюзіон», 2017
• «WOMAN FOREVER», 2017
Виставки в співавторстві:
• «VISUALIZATION або від заходу до світанку», 2016
• «UKRAINE ISRAEL: the visual novel» 2017
• «L'Amour de trois» 2017
• «FLORA & FAUNA» 2017
• «DOUBLE VISION / Pilot photo project» 2017

FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010713166192

Консультація і купівля авторских фоторобіт –
Арт-клуб «Видиво й вино»
https://www.facebook.com/videowine/

Виставка / exhibition sales:
4 поверх, Центральний Будинок Художника, Січових Стрільців 1-5, Київ, 12:00 - 23:00
Арт-клуб «Видиво й вино»


Партнери проекту:
Національна спілка фотохудожників України, http://photospilka.com/
ART - об'єднання «Kievphotos-Hall», https://www.facebook.com/Photoskievhall/
Арт-клуб «Видиво й вино», https://www.facebook.com/videowine/
Київська Школа Фотографії, https://www.photoschool.kiev.ua/
Український Центр Фотомистецтва, http://www.ukrfoto.org/
Медіа-підтримка – портал http://www.fotokiev.info/
Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/

Інформаційна підтримка –
журнал «Міжнародний туризм» - http://intour.com.ua/
проект "Українська Фотографія", http://photography.in.ua/
ФотоАфіша, https://fotoafisha.com/

Титульний спонсор - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/


Contacts:
https://www.facebook.com/Photoskievhall/
info@lv-studio.com.ua


© Valery Leshchynsky, 2017
©Арт-клуб «Видиво й вино», 2017
© Kievphotos-Hall, 2017
© All rights reserved

________________________________________________

National Society of Photo Artists of Ukraine
ART-association Kievphotos-Hall
ART-club "Visuve and wine"

October 28 - November 04, 2017
Formula of Love / Формула кохання
photo / special project / photography / special project

Valery Leshchynsky / Valery Leshchynsky
(Ukraine / Ukraine)
/ presentation October 28, 19:00 /

Do we know what components are forming, give birth to love? Whether it is a glance, or a plastic motion, or a touch, or a shadow, can there be hours of talk on all topics in the infinite internet? Is it possible to make a formula that will help all the hearts to write their happy secret stories?
Valery Leshchinsky explores the phenomena and looks for a vision for writing his own formulas and his own eternal and instant story. A series of photographs collected by the collection under the name
The "Formula of Love" shows us a series of images and plots in which the author tries to capture and try to fix it ...

About the author:
a photographer, a resident of Kiev, a member of the National Union of Photo Artists of Ukraine and the ART-association "Kievphotos-Hall", in recent years has created several photo projects that are interestingly perceived by viewers and art critics. Works in the style of modern digital pictorialism and photompressionism, experiments in concept & abstraction.


Personal Exhibitions:
• «Metamorphoses of Andrew's Descent», 2012
• "Little Pictorial Stories" 2013
• "Freedom Space", 2014
• "Memory of the Heart", in 2014,
• "EXPRESSION", 2015
• "Abstraction of the Soul", 2016
• «EXPRESSION II», 2016
• "FanThisMonkey", 2016
• Theater Shadows or the Fear of Touch, 2016
• "Illusion" 2017
• "WOMAN FOREVER" 2017
Exhibitions in co-authorship:
• "VISUALIZATION or from west to dawn", 2016
• «UKRAINE ISRAEL: the visual novel» 2017
• "L'Amour de Trois" 2017
• "FLORA & FAUNA" 2017
• "DOUBLE VISION / Pilot photo project" 2017

FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010713166192


Consultation and purchase of author's photos -
Art-club "Visuwo and Wine"
https://www.facebook.com/videowine/


Exhibition / exhibition sales:
4th floor, Central House of Artists, Sichovykh Striltsev 1-5, Kyiv
Art-club "Visuwo and Wine", 12:00 - 23:00


Project partners:
National Union of Photo Artists of Ukraine, http://photospilka.com/
ART - Association «Kievphotos-Hall», https://www.facebook.com/Photoskievhall/
Art-club "Vidvila i vina", https://www.facebook.com/videowine/
Kyiv School of Photography, https://www.photoschool.kiev.ua/
Ukrainian Center for Photo Art, http://www.ukrfoto.org/
Media Support - Portal http://www.fotokiev.info/
Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/

Information support -
International Tourism Magazine - http://intour.com.ua/
project "Ukrainian Photography", http://photography.in.ua/
PhotoAffix, https://fotoafisha.com/

Title Sponsor - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/

Contacts:
https://www.facebook.com/Photoskievhall/
info@lv-studio.com.ua

© Valery Leshchynsky, 2017
© Art-club "Viva and Wine", 2017
© Kievphotos-Hall, 2017 © All rights reserved
Национальный союз фотохудожников УКРАИНЫ
ART-объединения «Kievphotos-Hall»
АRT-клуб «Видение и вино»

28 октября - 4 ноября 2017
Формула любви / Formula of Love
фотография / special project / photography / специальный проект

Валерий Лещинский / Valery Leshchynsky
(Ukraine / Украина)
/ презентация 28 октября, 19:00 /

Знаем ли мы какие компоненты складываясь, рожают любовь? То взгляд, пластика движения, или ощупь, тень, может часа разговоров на все темы в бесконечном интернете? Можно составить формулу которая поможет всем сердцам писать свои счастливые секретные истории?
Валерий Лещинский исследует феномены и ищет видения для написания собственных формул и собственной истории о вечном и о мгновенном. Серия фоторабот, которые собраны в коллекцию под названием
«Формула любви» демонстрирует нам целый ряд образов и сюжетов, в которых автор пытается уловить и попробовать это запечетлеть…

Об авторе:
фотограф, киевлянин, член Национального союза фотохудожников Украины и ART-объединения «Kievphotos-Hall», в последние годы создал несколько фотопроектов, которые с интересом восприняли зрители и искусствоведы. Работает в стиле современного цифрового пикториализма и фотоимпресионизму, экспериментирует в concept & abstraction.

Персональные выставки:
• «Метаморфозы Андреевского спуска», 2012
• «Маленькие Пикториальни Истории» 2013
• «Пространство Свободы», 2014
• «Память сердца», в 2014 году,
• «EXPRESSION», 2015
• «абстрагирование Души», 2016
• «EXPRESSION II», 2016
• «FаNтаSмаGоRия», 2016
• «Театр Теней или or the Fear of Touch», 2016
• «Иллюзион» 2017
• «WOMAN FOREVER» 2017
Выставки в соавторстве:
• «VISUALIZATION или от заката до рассвета», 2016
• «UKRAINE ISRAEL: the visual novel» 2017
• «L'Amour de trois» 2017
• «FLORA & FAUNA» 2017
• «DOUBLE VISION / Pilot photo project» 2017

FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010713166192

Консультация и покупка авторских фоторабот -
Арт-клуб «Видио и вино»
https://www.facebook.com/videowine/

Выставка / exhibition sales:
4 этаж, Центральный Дом Художника, Сечевых Стрельцов 1-5, Киев
Арт-клуб «Видио и вино», 12:00 - 23:00


Партнеры проекта:
Национальный союз фотохудожников Украины, http://photospilka.com/
ART - объединение «Kievphotos-Hall», https://www.facebook.com/Photoskievhall/
Арт-клуб «Видение и вино», https://www.facebook.com/videowine/
Киевская Школа Фотографии, https://www.photoschool.kiev.ua/
Украинский Центр фотоискусства, http://www.ukrfoto.org/
Медиа-поддержка - портал http://www.fotokiev.info/
Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/

Информационная поддержка -
журнал «Международный туризм» - http://intour.com.ua/
проект "Украинская Фотография", http://photography.in.ua/
ФотоАфиша, https://fotoafisha.com/

Титульный спонсор - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/

Contacts:
https://www.facebook.com/Photoskievhall/
info@lv-studio.com.ua

© Valery Leshchynsky, 2017
© Арт-клуб «Видение и вино», 2017
© Kievphotos-Hall, 2017
© All rights reserved  Ваш коментарий будет первым
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.


123