рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:Шановні колеги! Сайт знов зазнає атак з боку фальшивих користувачів. Просимо віднестися з розумінням до деяких незручностей та обмежень!
Главная - Новости - Выставки - Photographic Salon 2018 10 – 24 лютого 2018 року виставка-продаж арт-фотографій «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
| 12 января 2018

Photographic Salon 2018 10 – 24 лютого 2018 року виставка-продаж арт-фотографій «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»


Арт - об`єднання Kievphotos-Hall & Арт-клуб «Видиво й вино»
Центральний Будинок Художника, вул. Січових Стрільців 1-5, Київ, 4 поверх
Відкриття - 10 лютого, 17:30
Останній день прийому робіт – 07 лютого 2018 року
Організаційний збір: 100 грн. за одну фотороботу
(кількість робіт до експозиції від одного учасника - від 1 до 10)
До вартості входить:
- супровід фотороботи з оформлення для монтажу та демонтажу;
- рама 40х50 см, профіль NIELSEN, алюміній, колір срібло,;
- акрил 1,5 мм, заднік ДВП 2,5 мм, пружини, підвіси;
- оренда галереї та консультації по ціноутворенню;
Організаційний збір сплачується через термінал ПРИВАТБАНКУ на карточку 5168 7556 2542 7642 Лещинський Валерій або MoneyGram, Україна, Київ (вказати номер транзакції і зазначити П.І.Б. платника)
Спеціально для авторів - учасників фотосалону безкоштовно: 
- консультації з підготовки для участі в фотосалоні
- відвідування семінару

«Особливості оформлення фотографій для експозиції та продажу»
Автори самостійно встановлюють ціну на свої фотоработи і ведуть перемови з покупцями. Контакти авторів (телефон або електрона пошта) друкуються на етикетках та на фірмовій сторінці в фейсбуці - 
https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/
Тема фотосалону (виставки-продажу) – вільна. 
Розмір фоторобіт до участі – від 30 х 30см до 40х50см.
Відбір для експозиції проводить кураторська група Арт-клубу «Видиво й вино».
Авторські права на фотографії повинні належати безпосередньо учаснику виставки-продажу та автори повністю несуть відповідальність перед третіми особами за дотримання чинного законодавства. Приймаються роботи як професіоналів, так і любителів. Заявку на участь (вільна форма), інформацію про контакти потрібно надсилати в електронному вигляді на photofilm17@gmail.com
Кількість учасників обмежена.
У виставці можуть брати участь особи, яким виповнилося 18 років.
Останній день прийому робіт – 07 лютого 2018 року
Контакти та консультації: +380 66 355 1847; +380 96 341 39 26;https://www.facebook.com/videowine/
Запрошуємо фотографів до проведення персональних виставок в галерейному просторі арт-клубу.

Партнери:
Національна спілка фотохудожників України, http://photospilka.com/
Київська Школа Фотографії, https://www.photoschool.kiev.ua/
Український Центр Фотомистецтва, http://www.ukrfoto.org/
Медіа-підтримка – портал http://www.fotokiev.info/;
Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/
Інформаційна підтримка –
журнал «Міжнародний туризм» - http://intour.com.ua/
проект "Українська Фотографія", http://photography.in.ua/
ФотоАфіша, https://fotoafisha.com/
Титульний спонсор - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/
Партнерська служба безпеки - "СІРІУС", Київ

Час роботи виставки - продажу: вівторок-неділя 17:00 - 21:00 (понеділок – вихідний)
Вхід - безкоштовний
Cover poster - © Valery Leshchynsky

© Kievphotos-Hall, 2018
© Видиво й вино, 2018
© Всі права захищено
_________
Photographic Salon 2018
10 - 24 февраля 2018
выставка-продажа арт-фотографий
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
Арт - объединение Kievphotos-Hall & Арт-клуб «Видиво й вино»
Центральный Дом Художника, ул. Сечевых Стрельцов 1-5, Киев, 4 этаж
Открытие - 10 февраля, 17:30
Последний день приема работ - 7 февраля 2018
Организационный сбор: 100 грн. за одну фотоработу
(Количество работ в экспозицию от одного участника - от 1 до 10)
В стоимость входит:
- сопровождение фотоработы по оформлению для монтажа и демонтажа;
- рама 40х50 см, профиль NIELSEN, алюминий, цвет серебро ,;
- акрил 1,5 мм, задник ДВП 2,5 мм, пружины, подвесы;
- аренда галереи и консультации по ценообразованию;
Организационный сбор уплачивается через терминалы ПриватБанка на карточку 5168 7556 2542 7642 Лещинский Валерий или MoneyGram, Украина, Киев

(указать номер транзакции и указать Ф.И.О. плательщика)
Специально для авторов - участников фотосалона бесплатно:
- консультации по подготовке для участия в фотосалоне;
- посещение семинара

«Особенности оформления фотографий для экспозиции и продажи»;
Авторы самостоятельно устанавливают цену на свои фотоработы и ведут переговоры с покупателями.

Контакты авторов (телефон или электронная почта) печатаются на этикетках и на фирменной странице в фейсбуке -
https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/
Тема фотосалона (выставки-продажи) - свободная.
Размер фоторабот для участия - от 30 х 30 см до 40х50см.
Отбор для экспозиции проводит кураторск
ая группа Арт-клуба «Видиво й вино».
Авторские права на фотографии должны принадлежать непосредственно участнику выставки-продажи и авторы полностью несут ответственность перед третьими лицами за соблюдение действующего законодательства. Принимаются работы как профессионалов, так и любителей. Заявку на участие (свободная форма), информацию о контактах нужно присылать в электронном виде на photofilm17@gmail.com

Количество участников ограничено.
В выставке могут принимать участие лица, достигшие 18 лет.
Последний день приема работ - 7 февраля 2018
Контакты и консультации: +380 66 355 1847; +380 96 341 39 26;https://www.facebook.com/videowine/
Приглашаем фотографов к проведению персональных выставок в галерейном пространстве арт-клуба.

партнеры:
Национальный союз фотохудожников Украины, http://photospilka.com/
Киевская Школа Фотографии, https://www.photoschool.kiev.ua/
Украинский Центр фотоискусства, http://www.ukrfoto.org/
Медиа-поддержка - портал http://www.fotokiev.info/;
Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/
Информационная поддержка -
журнал «Международный туризм» - http://intour.com.ua/
проект "Украинская Фотография", http://photography.in.ua/
ФотоАфиша, https://fotoafisha.com/
Титульный спонсор - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/
Партнерская служба безопасности - "СИРИУС", Киев

Время работы выставки - продажи: вторник-воскресенье 17:00 - 21:00 (понедельник - выходной)
Вход - бесплатный
Cover poster - © Valery Leshchynsky

© Kievphotos-Hall, 2018
© Видиво й вино, 2018
© Все права защищены
_______
Photographic Salon 2018
February 10 - 24, 2018
Exhibition-sale of art-photography 2018
"
St.VALENTINE'S DAY "
Art-association Kievphotos-Hall & Art-club "Видиво й вино"
Central House of Artists, st.
Sichovi striltsev 1-5, Kyiv, 4th floor
Opening - February 10, 17:30
The last day of admission is February 07, 2018
Organizational fee: 100 UAH. for one photo work
(number of works to the exposition from one participant - from 1 to 10)
The cost includes:
- maintenance of photographic works from registration for mounting and dismantling;
- 40x50 cm frame, NIELSEN profile, aluminum, silver color;
- acrylic 1,5 mm, backing of the fiberboard 2,5 mm, springs, suspensions;
- gallery rent and pricing consulting;
Organizational fee is paid through the terminal of PRIVATBANK on the card 5168 7556 2542 7642 Leshchinsky Valery or MoneyGram, Ukraine, Kiev (specify the transaction number and specify the payer's name of the IB)
Specially for authors - participants of the photo salon for free:
- consultations on preparation for participation in the photo salon;
- attending the seminar "Features of registration of photos for exhibition and sale";
Authors independently set the price for their photos and conduct conversations with buyers. Contacts of authors (phone or email) are printed on labels and on the firm page on facebook -
https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/
Theme of the photo salon (exhibition-sale) is free.
The size of photos to participate - from 30 x 30cm to 40x50cm.
The selection for the exhibition is held by the curatorial group of the Art-Club

"Видиво й вино".
Copyrights for the photo must belong directly to the exhibitor and the authors are fully liable to third parties for the observance of the applicable law. The work is carried out both by professionals and amateurs. Application form (free form), contact information must be sent electronically to photofilm17@gmail.com.
The number of participants is limited.
The exhibition can be attended by persons who are 18 years of age.
The last day of admission is
February 07, 2018
Contacts and consultations: +380 66 355 1847; +380 96 341 39 26;
https://www.facebook.com/videowine/
We invite photographers to hold personal exhibitions in the gallery space of the art club.

Partners:
National Society of Photo Artists
of Ukraine 
http://photospilka.com/
Kyiv School of Photography, 
https://www.photoschool.kiev.ua/
Ukrainian Center for Photo Art, 
http://www.ukrfoto.org/
Media support - the portal 
http://www.fotokiev.info/;
Kiev-Holidays, 
http://kiev-holidays.com.ua/
Information support -
International Tourism Magazine - 
http://intour.com.ua/
project "Ukrainian Photography", 
http://photography.in.ua/
PhotoAffix, 
https://fotoafisha.com/
Title Sponsor - L & V Studio, 
http://lv-studio.com.ua/
Partner Security Service - "SIRIUS", Kyiv

Exhibit time - sales: Tuesday-Sunday 17:00 - 21:00 (Monday - weekend)
Entrance is free
Cover poster - © Valery Leshchynsky

© Kievphotos-Hall, 2018
©
Видиво й вино, 2018
© All Rights Reserved
  Ваш коментарий будет первым
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.