рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:Шановні колеги! Статті, новини, інформацію про події просимо направляти на photospilka@ukr.net
Главная - Новости - Выставки - Photographic Salon 2018 10 – 24 лютого 2018 року виставка-продаж арт-фотографій «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
| 05 февраля 2018

Photographic Salon 2018 10 – 24 лютого 2018 року виставка-продаж арт-фотографій «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

Photographic Salon 2018
10 – 24 лютого 2018 року
виставка-продаж арт-фотографій
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

Арт - об`єднання Kievphotos-Hall & Арт-клуб «Видиво й вино»
Січових Стрільців 1-5, Центральний Будинок Художника, Київ
4
поверх
Відкриття - 10 лютого, 17:30
Останній день прийому робіт – 07 лютого 2018 року

Спеціально для авторів - учасників фотосалону: 
- консультації з підготовки для участі в фотосалоні;
- відвідування семінару

«Особливості оформлення фотографій для експозиції та продажу»


Автори самостійно встановлюють ціну на свої фотоработи і ведуть перемови з покупцями. Контакти авторів (телефон або електрона пошта) друкуються на етикетках та на фірмовій сторінці в фейсбуці - 
https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/
Тема фотосалону (виставки-продажу) – вільна. 
Розмір фоторобіт до участі – від 30 х 30см до 40х50см.
Відбір для експозиції проводить кураторська група Арт-клубу «Видиво й вино».
Авторські права на фотографії повинні належати безпосередньо учаснику виставки-продажу та автори повністю несуть відповідальність перед третіми особами за дотримання чинного законодавства. Приймаються роботи як професіоналів, так і любителів.

ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ (вільна форма), інформацію про контакти потрібно надсилати в електронному вигляді -

photofilm17@gmail.com


Кількість учасників обмежена.
У виставці можуть брати участь особи, яким виповнилося 18 років.
Останній день прийому робіт – 07 лютого 2018 року
Контакти та консультації: +380 66 355 1847; +380 96 341 39 26;

https://www.facebook.com/videowine/
https://www.facebook.com/events/1973123572949546/Партнери:
Національна спілка фотохудожників України, http://photospilka.com/
Київська Школа Фотографії, https://www.photoschool.kiev.ua/
Український Центр Фотомистецтва, http://www.ukrfoto.org/
Медіа-підтримка – портал http://www.fotokiev.info/;
Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/
Інформаційна підтримка –
журнал «Міжнародний туризм» - http://intour.com.ua/
проект "Українська Фотографія", http://photography.in.ua/
ФотоАфіша, https://fotoafisha.com/
Титульний спонсор - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/
Партнерська служба безпеки - "СІРІУС", Київ

Час роботи виставки - продажу: вівторок-неділя 17:30 - 21:30 (понеділок – вихідний)
Вхід - 50 грн. (сума-депозит на замовлення за цінами меню закладу).

Cover poster - © Valery Leshchynsky
Fashion model - © Irina Grebennik

© Kievphotos-Hall, 2018
© Видиво й вино, 2018
© Всі права захищено
 _______________________________________

 

Photographic Salon 2018

10 - 24 февраля 2018

выставка-продажа арт-фотографий

«День СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

Арт - объединение Kievphotos-Hall & Арт-клуб «Видиво й вино»

Сечевых Стрельцов 1-5, Центральный Дом Художника, Киев,

4 этаж

Открытие - 10 февраля, 17:30

Последний день приема работ - 7 февраля 2018

 

Специально для авторов - участников фотосалона:

- консультации по подготовке для участия в фотосалоне;

- посещение семинара

«Особенности оформления фотографий для экспозиции и продажи»

 

Авторы самостоятельно устанавливают цену на свои фотоработы и ведут переговоры с покупателями. Контакты авторов (телефон или электронная почта) печатаются на этикетках и на фирменной странице в фейсбуке –

https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/

 

Тема фотосалона (выставки-продажи) - свободная.

Размер фоторабот для участия - от 30 х 30 см до 40х50см.

Отбор для экспозиции проводит кураторский группа Арт-клуба «Видение и вино».

Авторские права на фотографии должны принадлежать непосредственно участнику выставки-продажи и авторы полностью несут ответственность перед третьими лицами за соблюдение действующего законодательства. Принимаются работы как профессионалов, так и любителей.

 

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ (свободная форма), информацию о контактах нужно присылать в электронном виде -

 

photofilm17@gmail.com

 

Количество участников ограничено.

В выставке могут принимать участие лица, достигшие 18 лет.

Последний день приема работ - 7 февраля 2018

Контакты и консультации: +380 66 355 1847; +380 96 341 39 26;

https://www.facebook.com/videowine/

 

https://www.facebook.com/events/1973123572949546/

 

Партнеры:

Национальный союз фотохудожников Украины, http://photospilka.com/

Киевская Школа Фотографии, https://www.photoschool.kiev.ua/

Украинский Центр фотоискусства, http://www.ukrfoto.org/

Медиа-поддержка - портал http://www.fotokiev.info/

Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/

Информационная поддержка -

журнал «Международный туризм» - http://intour.com.ua/

проект "Украинская Фотография", http://photography.in.ua/

ФотоАфиша, https://fotoafisha.com/

Титульный спонсор - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/

Партнерская служба безопасности - "СИРИУС", Киев

 

Время работы выставки - продажи: вторник-воскресенье 17:30 - 21:30 (понедельник - выходной)

Вход - 50 грн. (Сумма-депозит на заказ по ценам меню заведения).

 

Cover poster - © Valery Leshchynsky

Fashion model - © Irina Grebennik

 

© Kievphotos-Hall, 2018

© Видиво й вино, 2018

© Все права защищены

 

______________________________

 

 

Photographic Salon 2018

February 10 - 24, 2018

exhibition-sale of art-photography

"VALENTINE'S DAY "

Art-association Kievphotos-Hall & Art-club "Видиво й вино"

Sich Riflemen 1-5, Central House of Artists, Kyiv, Ukraine

4th floor

Opening - February 10, 17:30

The last day of admission is February 07, 2018

 

Especially for authors - participants of the photo salon:

- consultations on preparation for participation in the photo salon;

- attending the seminar

«Features of registration of photos for exhibition and sale»

 

Authors independently set the price for their photos and conduct conversations with buyers. Contacts of authors (phone or email) are printed on labels and on the firm page on facebook -

https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/

 

Theme of the photo salon (exhibition-sale) is free.

The size of photos to participate - from 30 x 30cm to 40x50cm.

The selection for the exhibition is held by the curatorial group of the Art-Club "Viva and the Wine".

Copyrights for the photo must belong directly to the exhibitor and the authors are fully liable to third parties for the observance of the applicable law. The work is carried out both by professionals and amateurs.

 

APPLICATION FOR PARTICIPATION (free form), contact information must be sent electronically -

 

photofilm17@gmail.com

 

The number of participants is limited.

The exhibition can be attended by persons who are 18 years of age.

The last day of admission is February 07, 2018

Contacts and consultations: +380 66 355 1847; +380 96 341 39 26;

https://www.facebook.com/videowine/

https://www.facebook.com/events/1973123572949546/

 

Partners:

National Society of Photo Artists of Ukraine, http://photospilka.com/

Kyiv School of Photography, https://www.photoschool.kiev.ua/

Ukrainian Center for Photo Art, http://www.ukrfoto.org/

Media support - the portal http://www.fotokiev.info/;

Kiev-Holidays, http://kiev-holidays.com.ua/

Information support -

International Tourism Magazine - http://intour.com.ua/

project "Ukrainian Photography", http://photography.in.ua/

PhotoAffix, https://fotoafisha.com/

Title Sponsor - L & V Studio, http://lv-studio.com.ua/

Partner Security Service - "SIRIUS", Kyiv

 

Exhibition time - sales: Tuesday-Sunday 17:30 - 21:30 (Monday - Weekend)

Entrance is 50 UAH. (deposit amount on order at the menu prices of the institution).

 

Cover poster - © Valery Leshchynsky

Fashion model - © Irina Grebennik

 

© Kievphotos-Hall, 2018

© Видиво й вино, 2018

© All Rights Reserved
  Ваш коментарий будет первым
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.


123