рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:20 лютого День Пам'яті Героїв Небесної Сотні!
О Союзе / Прием в Союз
Прийнято на ХУІ Пленумі правління СФХУ 09 .I.1998 р.
Затверджено на ІІ-му з'їзді СФХУ 27.XII.1998 р.
Доповнення на ХХІІ Пленумі правління НСФХУ 16.VІ.2005 р.
Прийнято на XXIII Пленумі Правління НСФХУ 20.XI.2006 р.
Затверджено на ІІІ-му з'їзді НСФХУ 21.XI.2005 р.
Прийнято на XXVIII Пленумі Правління НСФХУ 12.XІI.2009 р.
Прийнято на XXIX Пленумі Правління НСФХУ 04.VI.2010 р.
Прийнято на XXXІІ Пленумі Правління НСФХУ 23.ХI.2011 р.

 


ПОЛОЖЕННЯ
про прийом у члени Національної спілки фотохудожників України 
та виключення з членів НСФХУ

Членами НСФХУ можуть стати повнолітні громадяни України, іноземні громадяни - фотографи та інші фахівці в галузях художньої, репортажної, рекламної та прикладної фотографії, які досягли високого професійного рівня і зробили значний внесок у розвиток фотомистецтва, визнають Статут НСФХУ і беруть особисту участь у діяльності НСФХУ. 

Прийом у члени НСФХУ здійснює на загальних зборах місцевої (обласної, міської, АР Крим) організації Спілки, яка створена згідно зі Статутом. Кожен вступаючий подає до правління місцевої організації наступні документи:

- письмову заяву з повною домашньою адресою та телефонами (службовим і домашнім);
- творчу біографію, де вказує: число, місяць, рік народження, а також дані про освіту, фах, місце роботи, посаду, з якого року займається фотографією. Навести кілька основних прикладів творчої участі (виставки, конкурси, публікації в пресі та інше, що необхідно підтвердити документально, а також підтвердження про одержані нагороди і відзнаки за творчу діяльність);
- три особистих фотокартки розміром 3х4 см (сучасні, кольорові) з обов'язковим вказанням на звороті кожної з них: прізвища, ініціалів, назви області чи міста;
- три рекомендації від членів НСФХУ (до Приймальної комісії НСФХУ не подається).

Крім того:
- фотохудожники подають 10-15 творчих робіт розміром 30х40 см, але не менше, ніж 25х38 без паспарту. На звороті необхідно вказати: назву роботи, ім'я та прізвище автора, місце проживання;
- ті, хто займається екранною фотографією, подають 15-20 слайдів;
- інші спеціалісти подають публікації чи видані науково-теоретичні праці, художньо-рекламні видання, що дозволяють оцінити рівень їхньої майстерності;
- одночасно з роботами подаються їхні файли (до 300 Кб, формат jpg) чи електронні версії видань або публікацій.

Критеріями оцінки творчого рівня кандидата до вступу можуть бути:

- персональна виставка у кількості 25 робіт чи добірка фотографій у кількості 10 фоторобіт розміром 30х40 см, або 25х38 см;
- документи, що підтверджують участь у республіканських, колишніх всесоюзних чи міжнародних виставках та фотосалонах;
- публікації в спеціалізованих періодичних або окремих фотомистецьких виданнях, присвячених даному кандидату;
- роботи теоретичного та навчально-методичного змісту, які становлять певний внесок у вивчення та вдосконалення фотографічного мистецтва, фототехніки, історії фотографії.

Місцеві організації заводять на кожного вступаючого особисту справу, де зосереджені всі вищезазначені матеріали з переліком усіх поданих документів.
Розгляд поданих матеріалів і оцінка творчого рівня вступаючого проводиться правлінням чи художньою радою місцевої організації, а потім виноситься на загальні збори членів місцевої організації.

Таємним голосуванням на загальних зборах місцевої організації проводиться прийом вступаючих. При схвальному рішенні претендент стає кандидатом в члени НСФХУ і перебуває в цьому статусі протягом не менше 6 місяців, але не більше одного року. Рішення приймається більшістю голосів у присутності 2/3 загальної кількості членів організації.

Після шестимісячного кандидатського стажу особова справа кандидата до вступу повторно розглядається на зборах місцевої організації. Результати голосування фіксуються у протоколі зборів і у випадку схвального рішення вказується: рекомендувати Приймальній комісії затвердити кандидата членом НСФХУ.

Копія протоколу зборів місцевої організації, де вирішувалося питання прийому, має бути у кожній особовій справі вступаючих з обов'язковими двома підписами (голови організації і секретаря зборів) та печаткою.
Особова справа вступаючого надсилається на адресу секретаріату правління НСФХУ не пізніше, ніж за місяць до чергового Пленуму НСФХУ.

Кожен претендент зобов'язаний до розгляду його кандидатури на зборах місцевої організації приймати участь в заходах НСФХУ (як у творчих так і в громадській роботі) і фотографічному житті свого регіону, активно брати участь в національних і міжнародних фотоконкурсах.

Пленум виносить своє позитивне рішення тільки у тому випадку, якщо за кандидата проголосувала більшість членів приймальної комісії.

В окремих випадках комісії надається право проводити прийом без протоколу місцевих організацій згідно положень Статуту НСФХУ.

Також в окремих випадках при наявності у автора значних досягнень у виставковій діяльності, результативної участі не менш, як у сімдесяти національних (виключно під патронатом НСФХУ) та міжнародних фотоконкурсах, у видавничій справі та публікаціях фотографічного спрямування Пленум може прийняти рішення про прийом в члени НСФХУ без кандидатського стажу і розгляду кандидатури приймальною комісією. 
Після затвердження протоколу Комісії з прийому на Пленумі НСФХУ рекомендовані до вступу стають членами НСФХУ і одержують після сплати вступних внесків членські квитки. Розмір вступного і щорічних членських внесків визначається рішенням Пленуму правління.

Вступний внесок сплачується в два етапи, а саме: при поданні документів та робіт в місцеву організацію кандидат одночасно сплачує першу частину внеску, а при поданні даної кандидатури на розгляд Приймальної комісії НСФХУ сплачує додатково другу частину і вся сума вноситься в касу центрального апарату НСФХУ в Києві. При відхиленні даної кандидатури на будь-якому з двох етапів перша частина внеску не повертається, а залишаються в першому випадку в місцевій організації, а в іншому в касі НСФХУ.

Щорічні членські внески залишаються в місцевих організаціях.

Після затвердження протоколу Комісії інформація про роботу приймальної комісії стає доступною для всіх відвідувачів сайту. 
Робота Комісії з прийому проводиться круглорічно в онлайн режимі по мірі завантаження на сайт матеріалів на нових кандидатів до вступу в НСФХУ і двічі на рік під час роботи чергових Пленумів НСФХУ затверджуються результати її роботи.

Тим вступаючим, кому було відмовлено Приймальною комісією в прийомі за недостатнього творчого рівня можуть знову подати документи до вступу, але не раніше, ніж 1 рік після відмови.

ПРИМІТКА: при відсутності хоча б одного з перелічених документів в особовій справі кандидата до вступу або запізненні в термінах подачі документів Комісія з прийому такі справи не розглядає.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ НСФХУ: основні причини виключення з Національної спілки фотохудожників України - втрата зв'язків з організацією, творча бездіяльність, несплата членських внесків (усі перелічені причини - кожна два роки підряд), ігнорування етичних норм поведінки, нанесення матеріальної і моральної шкоди організації.

Виключення з членів НСФХУ проходить на загальних зборах в місцевій організації, де зареєстрований член НСФХУ. Рішення приймаються простою більшістю голосів (при наявності кворуму 50%+1 учасник) і надсилаються в секретаріат правління НСФХУ, а затверджуються на черговому Пленумі правління. Виключення за власним бажанням на Пленумі правління не затверджуються.

Пленуму правління НСФХУ надається право в окремих випадках виключати з членів Спілки без рішення місцевих організацій. Це стосується, в першу чергу, випадків, коли є порушення Статуту НСФХУ, вчинки і дії (поведінка) порушника виходять за рамки місцевого значення і наносять значну матеріальну і моральну шкоду усій організації Національної спілки фотохудожників України.

Колишні члени НСФХУ, виключені за грубі порушення статуту рішенням пленуму чи з'їзду, можуть бути прийняті знову до НСФХУ на загальних підставах не раніше 5 років після виключення. 

Анкета члена Національної спілки фотохудожників України. 
Заява на обробку персональних даних.
123