рус eng укр
в Украине
Національна спілка фотохудожників України
горячая новость:20 лютого День Пам'яті Героїв Небесної Сотні!
Главная - Новости - Выставки - The 2nd Int. exhibiton of art photography - STREETS 2013
| 16 марта 2013

The 2nd Int. exhibiton of art photography - STREETS 2013

CLOSING DATE IS PROLONGED TILL 21.03.2013 - APPLY NOW!

ORGANISER
The 2nd Int. exhibiton of art photography - STREETS 2013 is exhibition of art photography organised by photo club Kozjak from Kumanovo, Macedonia.
PARTICIPATION
The photo salon is open to amateur and professional photographers from all over the world.
Entries must originate as photographs (image-captures of objects via light sensitivity) made by the entrant on photographic emulsion or acquired digitally. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own and permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website. The exhibition assumes no liability for any misuse of copyright. An entry may be rejected when the sponsoring organization or its agent, in its reasonable discretion, believes the entry does not conform to exhibition rules and conditions.
SECTIONS / THEMES
The 2nd Int. exhibiton of art photography - STREETS 2013 is divided in 3 sections, all digital:
     OPEN
     STREETS
     NATURE
ENTRY FEE
Participation fee is mandatory for all participants and it is 15 euro / 20 dollars for all sections.
The fee can be paid via moneybookers.com (PREFERED) or PayPal throw our web site:
      http://www.kozjak50.com/photostreets/payment.php
Also the participation fee can be paid with Western Union on the following info:
     Name: Vladimir Jovanovski; Address: B. B. Gucman nr.39A; City: Kumanovo; Country: Macedonia
The fee can be also paid by postal mail along with the CD with photographs sent to the club address:
     PCC Kozjak50; P.O.Box 33; 1300 Kumanovo; Macedonia
For Macedonian authors the participation fee is 300 denars per category, paid on the following bank account:
     fkk Kozjak50 Kumanovo; z.smetka: 270 0641651901-66; deponent:Halk Bank Skoje
The works of the authors who did not pay the fee would not be taken into consideration.
THE EXHIBITION CALENDER
     Closing date: 15.03.2013
     Judging: 22.03.2013
     Notification: 25.03.2013
     Exhibition date: 15.04.2013 at NUCK Trajko Prokopiev
     Delivery of the catalogues and awards to the authors by June 2013.
NUMBER AND IDENTIFICATION OF PHOTOS
To participate at 2nd Int. exhibiton of art photography - STREETS 2013 authors will apply with black & white or color works. Maximum number of photographs per theme is 4. No title or identification of the maker shall be written anywhere on the face of an image. An entrant's images will be presented to the judges consecutively. Entry form and contact info must be written in one of the official FIAP languages.
We are accpeting all dimensions of photographs. Recomendation: Photographs are sent in digital form, as a picture file with dimension 1920x1080pixels at 300 dpi or any other derived dimensions. No file naming is needed.
DEFINITIONS
FIAP: A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black & white work toned entirely in a single color will remain a monochrome work able to stand in the black & white category; such a work may be reproduced in black & white in the catalogue. On the other hand a black and white work modified by partial toning or by the addition of one color becomes a color work (polychrome) to stand in the colour category.
SUBMISSION OF WORKS
We are accpeting all dimensions of photographs. Recomendation: Photographs are sent in digital form, as a picture file with dimension 1920x1080pixels at 300 dpi or any other derived dimensions. No file naming is needed.
The photographs of authors with the application are submitted in three ways:
     - by e-mail: photostreets2013@gmail.com
     - uploading throw our web site: hhttp://www.kozjak50.com/photostreets/entryform.php
     - on CD, along with the participation fee, use this postal address:
          photo club Kozjak
          P.O. Box 33
          1300 Kumanovo; Macedonia
JURY
     Metzakis Manolis (Greece)
     Serkan Turac (Turkey)
     Marjan Janevski (Macedonia)
AWARDS
At 2nd Int. exhibiton of art photography - STREETS 2013 there will be awarded these medals:
     FIAP Gold, Silver and Bronze medal and 3 blue ribbons,
     3 x IAAP Gold, Silver and Bronze medal and 3 riboons,
     2 x PSA Gold, Silver and Bronze medal and 3 riboons,
     UPI Gold, Silver and Bronze medal and 3 ribbons,
     ISF Gold, Silver and Bronze medal and 3 ribbons,
     PAM Gold, Silver and Bronze medal and 3 ribbons.
NOTIFICATION & CATALOGUE
Notification cards will be sent by email.

Організатором
другого Int. виставкових фотомистецтва - вулиці 2013 виставка художньої фотографії організований фотоклуб Kozjak з Куманово, Македонія. УЧАСТЬ фото салон відкритий для аматорів і професійних фотографів зі всього світу. Записи повинні бути отримані як фотографії (зображення захоплень об'єктів по чутливості до світла) виступив учасник на фотографічній емульсії або придбаних у цифровому вигляді. В силу уявлення вступу, учасник засвідчує роботу як свою власну і дозволяє спонсорам відтворювати всі або частину введеного матеріалу безкоштовним для публікації та / або відображення в засобах масової інформації у зв'язку з виставкою. Це може включати в низькому дозволі розміщення на сайті. Виставка не несе ніякої відповідальності за будь неправомірне використання авторських прав. Заявка може бути відхилена, якщо організації-спонсора або його агента, в свій розсуд, вважає, що запис не відповідає виставка правила та умови. розділи / ТЕМИ другий Int. виставкових художньої фотографії - вулиці 2013 розділена на 3 секції, всі цифрові:      ВІДКРИТЕ      ВУЛИЦЬ      ПРИРОДА ENTRY внесок Реєстраційний внесок є обов'язковим для всіх учасників, і це 15 євро / 20 доларів для всіх розділів. внесок може бути сплачений через moneybookers.com ( переважніше) або PayPal кинути наш веб-сайт: http://kozjak50.com/photostreets/payment.php також участі внесок може бути сплачений з Western Union на наступну інформацію:      Ім'я: Володимир Йовановскі; Адреса: BB Gucman nr.39A; Місто: Куманово; Країна: Македонія внесок може бути сплачений також поштою разом із компакт-диска з фотографіями відправив у клуб Адреса:      PCC Kozjak50, POBox 33, 1300 Kumanovo, Македонія для македонських авторів внесок за участь складає 300 динарів в кожній категорії, оплачується на наступний банківський рахунок:      FKK Kozjak50 Куманово; z.smetka: 270 0641651901-66; свідок: Халк банк Skoje . твори авторів, які не платять плату, не будуть прийняті до увагиВИСТАВКИ КАЛЕНДАР      Дата закриття: 22.03 0,2013      Судячи: 22.03.2013      Повідомлення: 25.03.2013      Дата проведення: 15.04.2013 в Нак Трайков Прокоп'єв      . доставки каталогів і нагородив авторів до червня 2013 номери та ідентифікації ФОТО Для участі на 2-й Int. виставкових фотомистецтва - вулиці 2013 авторів будуть застосовуватися з чорним і білим або кольоровим робіт. Максимальна кількість фотографій в темі 4. Без назви або ідентифікації виробника повинні бути написані у будь-якому місці на обличчі зображення. Зображеннями абітурієнта будуть представлені суддям послідовно. Форма входу і контактні дані повинні бути написані на одній з офіційних мов FIAP. Ми accpeting всі аспекти фотографії. Рекомендація: Фотографії передаються в цифровому вигляді, як файл малюнка з розмірами 1920x1080pixels 300 точок на дюйм або будь-які інші похідні розміри. Ні іменування файлів не потрібно. ВИЗНАЧЕННЯ FIAP: чорно-білі роботи установки з самого темно-сірий (чорний) до дуже ясні сірі (білі) є монохромним роботи з різними відтінками сірого. Чорні та білі тони роботу повністю в один колір буде залишатися монохромних робіт може стояти в чорних і білих категорії; така робота не може бути відтворена в чорний і білий в каталозі. З іншого боку, чорно-білі роботи змінений частковому тонізуюча або додаванням одного колір стає кольором робіт (поліхромні), щоб стояти в колірній категорії. Подача робіт ми accpeting всі аспекти фотографії. Рекомендація: Фотографії передаються в цифровому вигляді, як файл малюнка з розмірами 1920x1080pixels 300 точок на дюйм або будь-які інші похідні розміри. Ні іменування файлів не потрібно. фотографіями авторів з додатком представлені в трьох способів:      - електронною поштою: photostreets2013@gmail.com      - завантаження кинути наш веб-сайт: hhttp :/ / kozjak50.com/photostreets/entryform.php      - на CD, а також плату за участь, використовуйте цю поштову адресу:          фото клуб Kozjak           PO Box 33           1300 Kumanovo, Македонія ЖУРІ      Metzakis Маноліс (Греція)      Serkan Turac (Туреччина)      Мар'ян Яневський (Македонія) AWARDS На 2-му Int. виставкових фотомистецтва - вулиці 2013 року будуть нагороджені цими медалями:      FIAP Золотий, Срібний і Бронзовий медаль і 3 синіх стрічок,      3 х IAAP Золотий, Срібний і Бронзовий медаль і 3 riboons,      2 х PSA Золотий, Срібний і Бронзовий медаль і 3 riboons,      UPI Золотий, Срібний і Бронзовий призер і 3 стрічками,      ISF Золотий, Срібний і Бронзовий призер і 3 стрічками,      PAM Золотий, Срібний і Бронзовий призер і 3 стрічками. ПОВІДОМЛЕННЯ І КАТАЛОГ карт буде відправлено повідомлення по електронній пошті. Всі учасники конкурсу (автори, які представили роботи і заплатив внесок за участь) будуть отримувати друкований каталог, CD і плакат з фото салону. Додаткові каталоги також доступні за додаткову плату в розмірі 10 євро. Організатор буде приймати всі можливі заходи при роботі з електронною поштою, нагороди і каталогах, проте, ми не несемо відповідальності за збитки і втрати при транспортуванні. КОНТАКТИ: Контактна особа: г-н Володимир Йовановскі, електронна пошта: photostreets2013@gmail.com


Best Regards
Jovanovski Vladimir

All participants of the competition (the authors which submitted works and paid the participation fee) will receive printed catalogue, CD and poster of the photo salon. Extra catalogues are also available at an extra fee of 10 euro. The organizer will take all possible care while handling the email, awards and catalogues, however we assume no liability for damages and loses during shipment.
CONTACTS:
Contact person: Mr. Vladimir Jovanovski, e-mail: photostreets2013@gmail.com
http://www.kozjak50.com/photostreets/index.php  Коментарии (2)
 1 
Написал(а) Самойлов Андрей, в 17:00 28.02.2013
На этой странице возникают ощущения что находишься на сайте союза фотохудожников Англии. Не думаю что заграница печатает объявления о событиях на Украине украинской же мовою.
 2 
Написал(а) КОНДРАТ Ростислав, в 20:47 16.03.2013
Якщо є можливість надати послуги перекладача, то з радістю приймемо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.


123